İzcilik Mevzuatı

Yönetmelik

Devlet Bakani ve Basbakan Yardimciligindan:

Türkiye Izcilik Federasyonu Izcilik Yönetmeligi

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

             Amaç

             Madde 1 —Bu Yönetmeligin amaci; Türkiye’deki izcilik faaliyetlerinin üyesi oldugumuz uluslararasi izcilik organizasyonlarinin prensipleri dogrultusunda yönlendirilmesini saglamak; teskilatlanma, isleyis ve üyelik ile ilgili usul, esas, görev, yetki ve sorumluluklari düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 —Bu Yönetmelik, Türkiye’deki izcilik faaliyetlerinin teskilat yapisi ve isleyisine iliskin usul ve esaslari kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 —Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendine dayanilarak hazirlanmistir.

             Tanimlar

             Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlik: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanligini,

Bakan: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanini,

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Türkiye Izcilik Federasyonunu,

Baskan: Federasyon Baskanini,

As Baskan: Federasyon Baskaninca görevlendirilen bay ve bayan yardimcilari,

Genel Sekreter: Federasyon isleyisinde görev yapmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünce atanan Devlet Memurunu,

Yönetim Kurulu: Baskanca görevlendirilen Federasyon Yönetim Kurulunu,

Teskilat: Federasyona bagli merkez ve tasra birimleri ile kulüplerini,

Kurul: Federasyon çalismalarini kolaylastirmak amaci ile izcilik alanindaki bilgi ve uzmanliklarindan yararlanilacak yetiskinlerden olusan grubu,

Il Müdürü: Gençlik ve Spor Il Müdürünü,

Sube Müdürü: Izcilik faaliyetlerinden sorumlu sube müdürünü,

Il Temsilcisi: Ildeki kulüplerin Bölge Direktörü, Federasyon ve il gençlik ve spor müdürlügü ile baglantisini saglayan görevlisini,

Teskilat Kurulu Baskani: Bölge direktörlerinin bir araya gelmesinden olusan kurulun baskanini;

Bölge Direktörü: Federasyon tarafindan atanmis, görev yetki ve sorumluluklari belirlenmis tescilli ve lisansli lideri,

Izci Kulübü: Tek amaci izcilik olan ve federasyona tescilli tüzel kisilige haiz kurulusu,

Kulüp: Dernekler Kanununa göre kurulmus ve il müdürlügü tarafindan bünyesinde izcilik bransi tescili yapilmis dernekleri,

Kulüp Baskani: Kulübün seçimle göreve gelen baskanini,

Önder: Kulüpte antrenör denkligine es, her türlü izcilik faaliyetini yapacak kurslari, seminerleri görmüs, yetki belgesini almis, kulüp izcilik subesinin tüm isleyisinden sorumlu tescilli ve lisansli lideri,

Grup: Kulüp bünyesinde üç ayri basamakta da ünitesi bulunan birligi,

Grupbasi: Izci grubunu yöneten, grubunda ayni zamanda ünitesi de bulunan tescilli ve lisansli lideri,

Ünite: Tescil esaslarina uygun olarak teskil edilen, izcilik egitimi almis ve yeterlik belgesi bulunan bir lider sorumlulugunda çalisan küme, oymak, ocak denilen izci birimlerini,

Kümebasi: Kulüpte yavrukurtlari çalistiran, yetki belgeli ve tescilli izci liderini,

Kümebasi yardimcisi: Kümede yardimcilik yapan liderlik sertifikasi bulunan lideri,

Oymakbasi: Kulüpte oymak çalistiran yetki belgeli, tescilli ve lisansli lideri,

Oymakbasi yardimcisi: Oymakta yardimcilik yapan liderlik sertifikasi bulunan tescilli ve lisansli lideri,

Ocakbasi: Kulüpte ocak çalistiran yetki belgeli, tescilli ve lisansli lideri,

Ocakbasi yardimcisi: Ocakta yardimcilik yapan liderlik sertifikasi bulunan tescilli ve lisansli lideri,

Lider: Kulüpte tescilli lisansli, en az liderlik temel kursu bitirmis, 18 yas üstü kisileri,

Asistan: Iki tahta isareti kursunu bitirip, iki tahta isareti takmaya hak kazanan tescilli ve lisansli lideri,

Lider Egitimci Yardimcisi: Üç tahta isareti kursunu bitirip, bu kursun isaretini takmaya hak kazanan tescilli ve lisansli lideri,

Lider Egitimcisi: Dört tahta isareti kursunu bitirip, bu kursun isaretini takmaya hak kazanan tescilli ve lisansli lideri,

Yavrukurt: Izcilik teskilatinin üyesi olan tescilli ve lisansli izcilerin, izcilige hazirlik çagi olan 7 – 11 yas basamagini,

Izci: Izcilik teskilatinin üyesi olan tescilli ve lisansli çocuk veya gencin genel adini ve 11- 15 yas basamagini,

Izcilik: Din, dil, irk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrim gözetmeyen, herkese açik, gönüllü, politik olmayan, egitim amaçli, üniformali bir gençlik hareketini,

Ergin Izci: Izcilik teskilatinin üyesi olan tescilli ve lisansli izcilerin, 15 – 18 yas basamagini,

Basamak: Izcilik çalismalarina katilan çocuk ve gençlerin bedensel, fiziksel, toplumsal ve ruhsal gelisimleri dikkate alinarak ayrildiklari yas basamagini,

Brans: Izci liderlerinin, çalistirdigi izcilerin basamaklarina göre ayrilmalarini,

Tescil: Izci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci, izci ünitesi, izci grubunun gençlik spor il müdürlügü tarafindan onaylanmasi islemini,

Lisans: Izci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren izci ve izci liderlerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü mevzuatina göre verilen lisansi,

Öbek: 6-8 yavrukurt’un olusturdugu kiz, erkek veya kiz-erkek karma yavrukurt birligini,

Öbekbasi: Liderin rehberliginde öbegi sevk ve idare eden yavrukurdu,

Küme: Izci kulübü/kulüpte tescilli, en az iki öbegin birlesmesi ile olusan yavrukurt ünitesini,

Oba: 6-8 kiz veya erkegin ayri ayri kurdugu izci birligini,

Obabasi: Obayi sevk ve idare eden obadaki izciler tarafindan seçilen izciyi,

Oymak: Izci kulübü/kulüpte tescilli, karma çalisanlarda en az 2 kiz ve 2 erkek toplam 4 obadan, karma çalismayanlarda en az 2 obadan olusan izci ünitesini,

Ekip: 4-6 kiz veya erkeklerin ayri ayri olusturdugu en küçük ergin izci birligini,

Ekipbasi: Ekibini sevk ve idare eden ergin izciyi,

Ocak: Izci kulübü/kulüpte tescilli, karma çalisanlarda en az 2 kiz, 2 erkek toplam 4 ekipten, karma çalismayanlarda en az 2 ekipten olusan izci ünitesini,

Ünite: Izci kulübü/kulüp bünyesinde tescilli küme, oymak ve ocagi,

Önderlik: Izci kulübü/kulüp bünyesinde faaliyet gösteren, ünite liderligi, lider yardimciligi yapmayan en az liderlik tanitim semineri görmüs, 18 yasini doldurmus bütün gönüllü yetiskinlerin toplandigi, tescilli kulüp havuzunu,

Parola: Izci basamaklarina göre belirlenmis basamaginin hedeflerini belirten cümleleri,

Üniforma: Izci ve liderlerin giydigi özel kiyafeti,

Tahta: Izci liderlerinin egitimcilik için gördügü kurslar ve bu kurslar sonucu takmaya hak kazandiklari özel isaretleri,

ifade eder.

 

IKINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

             Üyelik

             Madde 5 —Izcilik teskilatina üyelik; din, dil, irk, cinsiyet, milliyet ve ülke ayrimi gözetmeksizin herkese açiktir.

             Izciligin temel prensipleri

             Madde 6 —Izciligin temel prensipleri izcileri;

a) Manevi degerlere inanmayi,

b) Karakterli, iyi vasifli ve toplum içinde yapici ruha sahip olmayi,

c) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygili ve disiplinli olmayi,

d) Baskalarini düsünmeyi,

e) Halka hizmet etmeyi,

f) Bütün insanlara karsi dürüst ve iyi duygulu olmayi,

g) Kötü aliskanliklardan uzak durmayi,

h) Kendine güvenen, sorumlu isler almaya hazir ve istekli olmayi,

i)  Kendisi için gerekli el becerilerine sahip olmayi,

i) Beden, ruh, zihin ve sosyal davranis bütünlügüne sahip olmayi,

j) Tabiat ve kültür eserlerini sevmeyi ve korumayi,

k) Ülke kalkinmasina katkida bulunmayi,

l) Vatanina, milletine faydali olmayi,

hedefleyen bir anlayisla yetistirmektir.

             Uygulanacak metot

             Madde 7 —Izciligin metodu sunlardir;

a) And ve türe,

b) Oba sistemi,

c) Asama sistemi (Bireye yönelik kisisel gelisim programi),

d) Açik hava,

e) Yaparak, yasayarak ögrenme,

f) Sembolik çerçeve,

g) Yetiskin destegidir.

             Izci andi, türesi, selami, üniforma ve arma

             Madde 8 —Izci andi, türesi, selami, üniforma ve armasi çikarilacak yönerge ile belirlenir.

             Izci basamaklari

             Madde 9 —Izcilik çalismalari asagida belirtilen basamaklar seklinde yürütülür;

Yavrukurt   :    7 – 11 yas,

Izci             :    11-15 yas,

Ergin Izci    :    15-18 yas,

             Izci parolalari

             Madde10 —Izcilik çalismalarinda izci parolalari asagida gösterildigi sekilde belirlenmistir:

Yavrukurt parolasi   : Yavrukurt çok çalisir.

Izci parolasi             : Izci daima hazirdir.

Ergin izci parolasi    : Ergin izci topluma hizmet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulus

             Teskilat

             Madde 11 —Türkiye Izcilik Teskilati; Federasyonun merkez teskilati, bölge direktörlükleri, il temsilcilikleri, kulüp çatisi altinda kurulu bulunan; küme, oymak ve ocak ünitelerinden olusur.

             Federasyonun görevi

             Madde 12 —Federasyon; Bu Yönetmeligin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde Türkiye’deki tüm izcilik faaliyetlerinin kural ve sartlarini belirleyerek yönlendirmek ve uluslararasi izcilik faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmekle görevlidir.

             Federasyon merkez teskilati

             Madde 13 —Federasyon Merkez Teskilati, Genel Müdürlük mevzuatina göre belirlenmis Federasyon Baskani, Federasyon Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten olusur.

             Federasyonun merkez faaliyet plani

             Madde 14 —Federasyon faaliyet plani, Federasyon Yönetim Kurulunca hazirlanir. Il temsilcilikleri, yillik faaliyet planini Federasyon planiyla uyumlu olarak hazirlayarak Federasyona onaylatir. Kulüp faaliyet plani da il ve Federasyon faaliyet planina uygun olarak kulüplerce hazirlanir ve il müdürlügüne onaylatilir.

             Federasyon tasra teskilati

             Madde 15 —Federasyonun tasra teskilati; bölge direktörleri, izcilik il temsilcileri ve izcilik il temsilciligi kurulundan olusur.

             Bölge direktörleri

             Madde 16 —Bölge direktörü; Federasyonun tasra teskilatinda yer alan liderlerdir.

Bölge direktörleri;

a) Kendilerine bagli illerde izcilik faaliyetlerini, il temsilcilerini ve kulüpleri denetlemek ve yönlendirmekle,

b) Bölgeye bagli illerde teskilatlanmayi saglamak ve periyodik raporlar hazirlayarak Federasyona sunmakla,

c) Illere ait izcilik degerlendirme raporu hazirlamak, raporda; her ile ait mevcut durum (tesis, genel durum, izcilige bakis) gelecek döneme ait kulüp açilmasi, yerel dinamiklerin hedefe uygun yönlendirilmesi, nerelerde kamp, tesis kurulabilecegi gibi kisa ve uzun vadeli fizibilite raporlarini hazirlamakla,

d) Il temsilcilikleri ve genel izcilik faaliyetlerine yönelik insan kaynaklari çalismasi yaparak bunlari teskilat kurulu baskanina iletmekle,

görevli ve sorumludurlar.

Raporlarin sekli ve periyotlari çikarilacak yönergede gösterilir.

             Izcilik il temsilcisi

             Madde 17 —Il temsilcisi; statüsü, ilgili mevzuata göre belirlenmis, görev, yetki ve sorumluluklari çikarilacak yönergede belirtilen kisidir.

             Izcilik il kurullari

             Madde 18 —Izcilik il kurullari; 6/12/1990 tarihli ve 20717 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü Il Spor Dali Temsilci Yönetmeliginde belirtilen esaslara göre kurulur ve çalismalarini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

             Izci kulübü/kulüp

             Madde 19 —Izci kulübü/kulüp; Dernekler Kanununa göre kurulmus ve il müdürlügü tarafindan tescili yapilmis izci dernekleri veya bünyesinde izcilik bransi tescili yaptirmis diger kulüplerdir.

             Izci lideri

             Madde 20 —Izci lideri; izci kulübü/kulüpte lisans çikarmis, en az liderlik temel kursunu basariyla bitirmis olmasi gerekir. Lider, bu Yönetmelige uygun olarak çikartilacak yönergelerde belirlenen isaret ve fularlari takar ve yine bu yönergelere göre verilecek yetki belgesi uyarinca faaliyetlerini yürütür.

             Ünite kurulmasi

             Madde 21 —Izcilik çalismalari, il müdürlügü tarafindan tescili yapilmis, izci kulübü/kulüp çatisi altindaki islemleri yapilan ünitelerce yürütülür. Üniteler her cinsiyet için ayri oba ve ekipler halinde olmak üzere, kiz, erkek veya kiz-erkek karma olarak da kurulabilirler. Deniz ve hava izciligi ayri bir ihtisas dali olarak ele alinir. Çalismalari ve üniformalari çikarilacak yönerge ile belirlenir.

Yavrukurtlar küme, izciler oymak, ergin izciler ise ocak bünyesinde teskilatlanirlar. Öbekler kiz ve erkek karma olabilirler.

Karma ünitelerde erkek lidere yardimci olmak üzere bir bayan lider, bayan lidere yardimci olmak üzere bir erkek lider görev alir.

Izci üniteleri, çikarilacak yönerge ile belirlenecek esaslara göre kurulur.

             Grup kurulmasi

             Madde 22 —Izci kulübü/kulüp bünyesinde en az üç ayri basamagin bir araya gelmesi ile grup olusur. Gruplar da, ünitelerde oldugu gibi il temsilciligi kanali ile Il Müdürlügü tarafindan tescil edilirler. Gruplarda her basamagin temsil edilmesine özen gösterilir. Grubu olusturan ünitelerin liderleri kendi aralarindan en az oymakbasi kursu görmüs ve yirmidört yasini tamamlamis bir lideri grupbasi olarak seçer.

Ünite ve gruplarda tescil islemleri hazirlanacak yönergeye göre yapilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

             Nisan-ödül

             Madde 23 —Kimlere nasil, ne sekilde ve ne miktarda nisan ve ödül verilecegi çikarilacak bir yönerge ile düzenlenir.

             Izcilik programi ve asamalar

             Madde 24 —Izcilerin çesitli basamaklarda, ant, türe ve amaca uygun olarak yapacaklari çalismalar ve faaliyetlerin programlari bunlarla ilgili asamalar çikarilacak bir yönerge ile belirlenir.

             Kurs ve seminerler

             Madde 25 —Federasyonca veya Federasyonun izni dahilinde tasra teskilatlarinca açilacak kurs ve seminerler ile bu kurs ve seminerlerin kapsami bir yönerge ile belirlenir ve açilma dönemleri faaliyet programlarinda gösterilir.

             Kamplar

             Madde 26 —Izcilik faaliyetlerinin temelini kamp çalismalari olusturur. Bu kamplarin düzenlenme sekli, sartlari ve dönemleri ile uluslararasi teskilatlar ile federasyon veya federasyonun izni dahilinde tasra teskilatlari tarafindan açilacak kamplarin esas ve usulleri yönerge ile belirlenir.

             Denetim

             Madde 27 —Izcilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapilacak denetimlerin usul ve esaslari çikarilacak yönerge ile belirlenir.

             Yürürlükten kaldirma

             Madde 28 —21/11/1989 tarihli ve 20349 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türkiye Izcilik Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

             Yürürlük

             Madde 29 —Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

             Yürütme

             Madde 30 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün bagli bulundugu Bakan yürütür.

News Reporter

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir